Розширення порохового та капсульного заводів, статус міста